Terug naar overzicht

Hazerswoude-Dorp, reconstructie omgeving Montfoortlaan

Projectgegevens:

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Toepassing: ophoging in wegrenovatie
Begin project: zomer 2017
Werk gereed: eind 2018
Aannemer: Van der Werf Infra BV

 

Alphen aan den Rijn is een gemeente in Zuid-Holland. Al 2000 jaar geleden was dit gebied bewoond. In de Romeinse tijd was de Oude Rijn de hoofdtak van de Rijn. Na vele overstromingen werd de Rijn door de jaren heen steeds meer afgedicht. Niettemin kampt de gemeente, met meer dan 100.000 inwoners, vandaag de dag nog met grote problemen op het gebied van verzakkingen.

De huizen worden door de paalfunderingen langdurig beschermd tegen bodemdaling. De grootste uitdagingen zitten dan ook in het 30 jaar lang op niveau houden van de infrastructuur. De straten in de woonwijken verzakken op middellange tot lange termijn door het hoge grondwaterniveau.

Geocell RED Systeem

Voor de reconstructie in de woonwijk rondom de Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp zocht de gemeente naar een functionele lichtgewicht constructie. Na het bestuderen van diverse opties is er gekozen om gebruik te maken van het Geocell RED Systeem. Het gebruik van Porosplit® RED gedraagt zich met een dikte van 80 centimeter gewichtsneutraal, waardoor de zetting van de constructie aanzienlijk verlaagt in vergelijking met conventionele methoden.

De onderhoudsfrequentie en de bijbehorende kosten voor de gemeente worden hierdoor aanzienlijk verminderd. Het innovatieve Geocell RED Systeem is vorstbestendig en kan het waterniveau in de constructie reguleren. Daarbij voldoet Porosplit® RED aan alle structurele vereisten voor de aanleg van verkeerswegen en daardoor is het mogelijk een innovatieve fundering te bouwen.

Het uitgangspunt van het project in Alphen aan den Rijn was het straatniveau terug te brengen naar zijn oorspronkelijke hoogte, en de zetting in de nieuwe constructie te reduceren naar 30cm in 30 jaar. Voor dit doel werd het lichtgewicht Geocell RED Systeem toegepast. In de voorbereidingsfase werden de aan te brengen laagdiktes, op basis van theoretische berekeningen van de bodemgesteldheid en de bestaande rij- en funderingsconstructie bepaald. Deze zijn tijdens uitvoering gecontroleerd.

Het aanbrengen van het materiaal heeft geen bijzondere verwerking met zich meegebracht.