Componenten

Het Geocell RED Systeem bestaat uit 2 vaste componenten, product en onderzoek. Het Geocell RED Systeem is interessant op plaatsen waar een dynamische belasting plaatsvindt op een minder draagkrachtige ondergrond. Door een lichtgewicht fundering toe te passen kan er een wegconstructie gebouwd worden die voldoende draagkracht heeft voor de toekomstige verkeersbelasting.

Vanuit Rotim Lightweight Solutions vinden we het belangrijk om samen met onze opdrachtgever te kijken naar de mogelijkheden omtrent het toepassen van het Geocell RED Systeem. We beginnen daarom altijd met een goed onderzoek waarbij de mogelijkheden en  de wensen van de opdrachtgever met elkaar worden bekeken. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat we met elkaar een goed beeld krijgen omtrent de haalbaarheid van een project.

Het Geocell RED Systeem bestaat uit een aantal bijzondere producten die samen het systeem maken. Deze verschillende componenten vormen samen een systeem. De volgende producten zorgen ervoor dat er een nieuw innovatieve lichtgewicht oplossing ontstaat:

Geotextielen

Scheidingsvliezen en wapeningen: Door het toepassen van scheidingsvliezen ontstaat er een scheiding tussen de systeemvulling en de aangrenzende constructies. Dit doen we om vervuiling en uitzakken te voorkomen. Daarnaast zorgen de vliezen ervoor dat bij toekomstige opgravingen het materiaal gescheiden kan worden opgebroken.

Door het toevoegen van wapeningen kan er extra stijfheid aan de constructie worden toegevoegd. Mocht er niet voldoende draagkracht kunnen worden gecreëerd met het Porosplit® RED, dan zullen wapeningen zorgen voor een extra stijfheid in de constructie.  Funderingswapeningen worden tevens toegepast ter stabilisatie van de ondergrond. Doordat de stijfheid van de constructie toeneemt, kan een constructie langer weerstand bieden tegen vervorming. Dit komt de levensduur van de constructie ten goede.

TenCate Accorder®

De TenCate Accorder® is een nieuw, eenvoudig te installeren concept voor stabiliteit in de fundering van wegen. De Accorder® is een gepatenteerd geotextiel bestaande uit compartimenten van ongeveer 5,5 cm hoog en een parallellogramvormig oppervlak met zijden van ongeveer 7 cm en een vaste bodem. Hierdoor ontstaan per vierkante meter oppervlak tientallen gelijkvormige compartimenten die gevuld kunnen worden met de Porosplit® RED systeemvulling. Door de compartimentering in combinatie met een vaste bodem is de TenCate Accorder® in staat om het ingestorte mineraalaggregaat beter op te sluiten, waardoor de constructielaag zich stijver zal gedragen en een betere weerstand tegen permanente vervorming zal hebben. Op deze manier kan een stabiele funderingslaag worden aangelegd.

Porosplit® RED

De systeemvulling in het Geocell RED Systeem bestaat uit het Porosplit® RED. Porosplit® RED is een ecologisch verantwoord, innovatief, secundair bouwmateriaal voor de wegenbouw. Porosplit® RED is een nieuw, kwalitatief hoogstaand product geproduceerd uit reststoffen van gerecycled glas.

Porosplit® RED kan hoge dynamische, cyclische belastingen opnemen en draagt door zijn extreem laag gewicht, ca. 200 kg/m3 losgestort, aanzienlijk bij aan het reduceren van het constructiegewicht. Hierdoor draagt het product bij aan het reduceren van zetting, essentieel in regio’s met minder draagkrachtige ondergronden. 

Door de bijzondere structuur in de korrelstructuur ontstaat er een intelligent drijfvermogen. Hierdoor is het granulaat in staat om zelf water op te slaan maar ook kan het water reguleren in de structuur. Hierdoor vermindert het opdrijvend gedrag. Als het waterniveau daalt, geeft Porosplit® RED zeer snel het opgeslagen water weer af. Het product is blijvend stabiel, het is bestand tegen veroudering, verrotting, brand, bacteriën, vorst, zuren, alkali, vochtigheid en knaagdieren.