Optimaliseren en minimaliseren

Door onze kennis en de gedane onderzoeken zijn we in staat alle technische eigenschappen van de componenten binnen het Geocell RED Systeem perfect tot hun recht te laten komen. Dankzij een gedegen analyse van de vraagstelling van onze opdrachtgever zijn we is staat om tot een maatwerk oplossing te geraken. Door een intensief contact met onze partners en engineers komen we zo tot een maatwerk oplossing. 

Beperkt gewicht – minimale last – minimale zetting!

We optimaliseren:

  • De zettingsprognose door het toepassen van een lichte constructie. Het bouwen op een minder draagkrachtige ondergrond dient te geschieden met een constructie die past in de omgeving. Het toepassen van een systeem waarin draagkracht en stijfheid zijn gecombineerd met het zeer lichte Porosplit® RED zorgen voor een minimale belasting op de reeds aanwezige bodem. Hiermee minimaliseren we de zetting van de constructie ten opzichte van de levensduur van de constructie.
  • De constructie door het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. Door rekening te houden met de bestaande ondergrond en de toekomstige belasting op het project, optimaliseren we ons systeem. Door elk project als maatwerk aan te pakken ontstaan er altijd unieke oplossingen die als basis dienen voor het Geocell RED Systeem.
  • Het product Porosplit door deze in combinatie aan te bieden met de juiste geotextielen en wapeningen. Zo is elk product goed op elkaar afgestemd. Hier houden we in de engineering van het project rekening mee, zo is de werking van het concept gegarandeerd. Juist door geen losse componenten aan te bieden en keuze voor wapeningen vrij te houden, stemmen we het systeem vanaf het ontwerp perfect op elkaar af.

We minimaliseren:

  • Door het toepassen van het zeer lichte Porosplit® RED in het Geocell RED Systeem de belasting op de aanwezige ondergrond. Hiermee minimaliseren we het gewicht van de constructie met daarin toch een optimale draagkracht om als onderdeel van de wegfundering te kunnen functioneren.
  • De overlast voor de omgeving. Door het toepassen van het Geocell RED Systeem treedt er minder zetting op in de constructie, waardoor groot onderhoud langer kan worden uitgesteld. Dit betekent minder overlast voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.
  • De kosten voor het in conditie houden van de infrastructuur. Prognoses laten zien dat in gebieden met een zettingsgevoelige ondergrond minder zetting optreedt. Dit betekent dat het grotere onderhoud om de weg op niveau te houden minder vaak hoeft plaats te vinden.
  • Het toepassen van primaire materialen. Porosplit® RED is een volledig secundair product dat wordt gemaakt vanuit glasmeel. Glasmeel is een volledig gerecycled product vanuit de glasindustrie.

Door de constructie te optimaliseren, minimaliseren we het onderhoudsinterval. Dit draagt bij aan het verduurzamen van onze mobiliteit!

Componenten

Het Geocell RED Systeem bestaat uit 2 vaste componenten, product en onderzoek. Het Geocell RED Systeem is interessant op plaatsen waar een dynamische belasting plaatsvindt op een minder draagkrachtige ondergrond. Door een lichtgewicht fundering toe te passen kan er een draagkrachtige wegconstructie gebouwd worden die voldoende draagkracht heeft voor de toekomstige verkeersbelasting.

Lees meer